Helo Health

Revolusjon innen livsstil, forebyggende helse og sykdom

Hvordan presentere for kunder og anbefalere...
2-5-30
- 2 min video om Helo LX
- 5 min om Helo LX og businessmulighet
- 30 min mer dyptgående webinar

Forretningspresentasjon for møter: