Helo Health

Revolusjon innen livsstil, forebyggende helse og sykdom

Fordeler med Helo LX

HELO LX –

Toshiba-World-Quality Inc

Forebyggende og helsefremmende fordeler

 • Blodtrykk: Varslingsgrense kan angis. Må kalibreres første gang.
 • EKG (rytmeforstyrrelser og angina/infarkt)
 • Puls
 • Pustefrekvens, oksygenmetning  jfr KOLS, panikkangst mm
 • Trening/aktivitet: steg og km, kalorier
 • Søvn: antall timer søvn, dyp søvn, oppvåkninger
 • Alarm ved skade, vold , ulykke. Varslinger
 • Alarm ift barn eller demente
 • Rapport til fastlege eller andre man velger

Kommende som oppdateres via app/firmware til Helo LX man har i dag…

 • Blodsukker (sluttfase testing)
 • Hemoglobin (blodprosent)
 • Alkohol-Promille
 • Kolesterol
 • Fertilitetsmax for kvinner.
 • Temp-feber
 • Influensavarsling
 • DNA (ift genetisk utsatthet for sykdom og forebygging)
 • Myggjager (spesiell frekvens som mennesker ikke hører)
 • Egen app for leger for å følge pasienter
 • Andre

Livsstil/velvære

 • Humør
 • Energi - Fatigue
 • Alarm til den/de du bestemmer:
  • To klikk på alarmknapp som viser hvor du er i nød ved evt ulykke eller overfall
  • Senile eldre eller små barn: varsling til pårørende når utenfor angitt sone

Helseskadelig stråling

 • Biozen – anti electronic smog- chip
  • Dokumentert: Fjerner 96 % av stråling fra elektroniske/mobile elementer
  • Veritas-godkjent, EU -godkjent som Medical Device , Class 1. 
  • Pubmed: 

Germanium

 • Grunnstoff
 • Virkninger:
  • Dokumenterte:
   • Får de røde blodlegemers overflate til bli mer ionisk og derved frastøte seg fra hverandre. Dette øker oksygenopptak i blodcellene
   • Øker blodsirkulasjonen perifert
   • Annet:
  • Udokumenterte:
   • Øker blodgjennomstrømningen i kroppen
    • Det er dokumentert at det øker blodgjennomstrømning i hånden.